ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Mustafa Eski

Anahtar Kelimeler: Kastamonu, Kadın, Yerel Halk

Özet

Yakın tarihin kaynaklarını incelediğimiz zaman, özellikle II. Meşrutiyet yıllarından itibaren Kastamonulu kadınların, çeşitli sosyal faaliyetler yoluyla adlarını duyurmaya başladıkları görülmektedir.