ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Turan Akkoyun

Anahtar Kelimeler: Basın, Kamuoyu, Atatürk Devri, Basın Etkisi, Basın Tesiri, İzmir Basını

Özet

Türklüğün, M. Kemal Atatürk'ün liderliğinde çağdaş, millî, lâik ve demokratik bir değişime uğradığı 1922-1938 yılları arasında İzmir basınının kamuoyu üzerindeki etkisinin ortaya konulması çıkış noktamız olmuştur. Bu araştırma, basını "dar anlamda" ele almakta, sadece gazete ve dergileri kapsamaktadır.