ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Yaşar Akbıyık

Anahtar Kelimeler: Anadolu, Türkiye İşagli, Güney Vilayetleri, İşgal, Türk Basını

Özet

Türk basını içinde özellikle Anadolu basını Güney'deki işgaller karşısında açık bir tavır takınmış ve yayınlarıyla kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. Bu yayınlar mitinglerde alman kararları ve yayınlanan bildirileri ihtiva ettiği kadar Özellikle işgali, Mondros Mütarekesi, Wilson Prensipleri ve milletlerarası hukuk açısından değerlendiren ve doğurduğu sonuçlan dile getiren başyazılar olarak karşımıza çıkmaktadır.