ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Enver Konukçu

Anahtar Kelimeler: Heyet-i Temsiliye, Ankara Hükümeti, İzmit, İzmit Livası

Özet

Heyet-i Temsiliye Reisi M. Kemal, çeşitli meseleleri görüşmek üzere, yurdun birçok yeri ile telgraf görüşmeleri yapmış ve gerekli tamimleri göndermiştir. Bu merkezler arasında İzmit Livası veya Müstakil Mutasarrıflığı da bulunmaktadır. Nitekim, Eylül 1919 sonlarında İzmit'in durumu önem kazanmış ve buranın Heyet-i Temsiliye nezdinde kazanılması gerekmiştir.