ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Ergünöz Akçora

Anahtar Kelimeler: Kilis, Antep, Mili Mücadele

Özet

Millî Mücadele'de Kilis'in Antep müdafaasındaki yeri anlatılır¬ken şüphesiz I. Dünya Harbi'nden itibaren o günlerdeki siyasi ve askeri durumun ele alınması, bir bütün teşkil ettiğinin vurgulanması, konunun anlaşılması ve değerlendirilmesi yönünden muhakkak ki daha sağlıklı olacaktır.