ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Nusret Baycan

Anahtar Kelimeler: İstiklal Harbi, Türkiye, Komutanlar

Özet

Türk İstiklal Harbinde, Terfi veya Takdirname ile taltif edilen Tümen veya daha üst kademedeki komutanlarının biyografileri adlı eserinden derlenmiştir.