ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

İbrahim Agah Çubukçu

Anahtar Kelimeler: Atatürkçülük, Barış, Sevgi

Özet

Atatürk'ün barışçılığı ve insan sevgisi dünyada birçok kimsenin dikkatini çekmiştir. Tanınmış Alman düşünürlerden Herbert Melzig onun için şöyle demiştir: "Kemal Atatürk kendi ulusu ve insanlık için beslediği sevgi ile, bir dâhinin neler yapabileceği hususunda bütün dünyaya görülmedik ve işitilmedik bir sahne seyrettirmektedir." O, yurduna göz dikenleri yendikten sonra karşı tarafa dostluk elini uzatmıştır.