ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Süreyya Hami Şehidoğlu

Anahtar Kelimeler: Kurtuluş Savaşı, Savaş Sanayisi, Savaş gereçleri

Özet

Anadolu'da askerî fabrikaların kuruluş tarihi, Atatürk'ün Anadolu'ya geçmesi ve Bağımsızlık Savaşı'na girişilmesiyle başlar. Bu savaşın başarılması için Anadolu'da silâh onarımı ve savaş gereçleri yapımı işine gereken önem verilmiş, biri Doğu diğeri Batı'da olmak üzere başlıca iki yerde bu sanayi kurulmuştur.