ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Feridun Ergin

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Atatürk Dönemi, Fiyatlar, Gelirler, Ekonomi

Özet

Bu makalede Birinci Dünya Savaşı'nda ve Atatürk döneminde fiyatlar ve gelirler üzerinden ekonomik durum incelenmiştir.