Hilmi Gürses

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Türk Toplumu, Türk Gençliği

Özet

Bu yazı da Atatürk'ün türk toplumuna bakış açısı ve gençliğin bu bakış içerisindeki yeri incelenmiştir.