ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Hilmi Gürses

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Türk Toplumu, Türk Gençliği

Özet

Bu yazı da Atatürk'ün türk toplumuna bakış açısı ve gençliğin bu bakış içerisindeki yeri incelenmiştir.