ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Turhan Feyzioğlu

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Mustafa Kemal Paşa, Türk Milleti, Milli Kurtuluş, Bağımsızlık Hareketi

Özet

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletinin bağrından doğmuş bir Millî Kurtuluş hareketini dağınıklıktan kurtarıp birleştiren, canlandıran, örgütleyen, askerî ve siyasî alanlarda zafere ulaştıran büyük önderdir. Fakat Mustafa Kemal Atatürk, yalnız Türk Milletinin Bağımsızlık Savaşının eşsiz önderi olmakla kalmamış, bütün ezilen milletler için kurtuluş meşalesini yakmış, onlara umut vermiş, yol göstermiş, örnek olmuştur.