ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Reşat Kaynar

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Milli Birlik, Türk Milleti

Özet

Atatürk millî birliğe çok önem verirdi. İstiklâl Mücadelesini, Bağımsızlık Savaşanı millî birliğe dayandırdı. Türk milletinin bağımsızlık yolundaki azim ve kararını millî birliği esas tutmak suretiyle tahakkuk ettirdi ve başardı. Atatürk millî birliği, millî karakterin temel unsurlardan birisi sayıyordu.