ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Ömer Çakır

Anahtar Kelimeler: Edebiyatımızda Atatürk, Türk Edebiyatı, Çanakkale, Mustafa Kemal, ilk eser

Özet

Mustafa Kemal ATATÜRK'le ilgili Türk Edebiyatında pekçok şiir, hikaye, roman ve tiyatro türünde eser kaleme alınmıştır. Bunlar arasında Atatürk'ten bahseden ilk manzum eser Mehmet Emin YURDAKUL'un Ordunun Destanı adlı şiiridir. İlk mensur eser de Uryânîzâde Ali Vahid'in Çanakkale Cephesinde Duyup Düşündüklerim adlı kitabıdır. Makalede bu iki eserin "ilk olma özelliği" üzerinde durulmaktadır