ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Cemal Enginsoy

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Yayın, Batı, Avrupa

Özet

Gerçekten Atatürk, Batı yayın dünyasında, İlk bakışta biyografik nitelikli fakat, temelde çok daha geniş kapsamlı, birçok popüler eserin kahramanıdır. Ayrıca Modern Türkiye ile ilgili eserlerin büyük bir çoğunluğu da dikkatini geniş ölçüde Atatürk ekseni çevresinde toplar; diğer bir deyişle bu eserlerin doruğunda, çok kez Atatürk gerçeği göze çarpar.