ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Behçet Kemal Yeşilbursa

Anahtar Kelimeler: İngiltere, Türkiye, Orta Doğu

Özet

Bu makalede II. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin Orta Doğu da izlediği savunma politikası ve bu politikanın Türkiye üzerindeki etkileri İncelenmektedir.