ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Cihat Akçakayalıoğlu

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Egemenlik, Milli Egemenlik, Türk Çocukları

Özet

Atatürk'te millî egemenlik fikri Harp Okulu (1899-1902) ve Harp Akademisi (1902-1905) sıralarında belirmeye başlamıştı. Mustafa Kemal ve yakın arkadaşları, o hevesin etkisiyle gizli bir okul gazetesi çıkararak koşullardan doğan düşüncelerini yazmaya, bu şekilde çalıştıkça da fikirlerini geliştirmeye başladılar. Bu yüzden sonları sürgün olmuştu!