ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

İzzet Öztoprak

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Türkiye, Çağdaşlaşma

Özet

Atatürk dönemi (1923-1938) bir bütün olarak ele alınıp gelişmelerin Türkiye ve dış dünya bakımından incelenmesi, çağdaşlaşma olayının kavranması bakımından önemlidir. Atatürk döneminde başlatılmış olan Türkiye' nin çağdaşlaştırılması çabalan Türk Kurtuluş Savaşı' nın konumu ve niteliğiyle yakından ilişkilidir.