ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Mehmet Özgüneş

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Lider

Özet

Liderler vardır, çağlarının eğilimlerini sezerler, toplumlarm o dönemdeki arzularının gerçekleşmesi için toplumla bütünleşirler. Gayretleri ufuklarda görülebilen hedefler içindir. Liderler vardır, nazarları ufukların çok Ötesine taşar. Görülebilenle, olabilenle yetinmezler. Olması gerekeni sezerler. Toplumları kişiliklerinden kaynaklanan cazibe ile ufukların çok ötesindeki hedeflere doğru koştururlar. Etkileri milletleri, çağları aşar, bütün insanlığı içine alan coğrafî ve tarihî bir genişlik ve derinlik kazanır. Atatürk ikinci tip bir devlet adamı idi.