ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Melek Çolak

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Macaristan, Macar, Türkiye, İşbirliği

Özet

I.Dünya Savaşı'ndan sonra eğitim alanında aşamalar kaydeden Macaristan, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alandaki çabalarına, kurulan işbirliği sonucunda yardımcı olmuştur. Bu çalışmada Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki Türk ve Macar eğitimi karşılaştırılarak, Macar eğitiminin Türk eğitimine yaptığı katkı incelenmiştir.