ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Melek Çolak

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Macaristan, Ekonomi, Tarım, Hayvancılık, Ticaret

Özet

Ekonomik alanda Tiirk-Macar ilişkileri XIX. yüzyıl sonlarında başla¬mış ve Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ekonominin bütün alanlarını da kapsayarak gelişmiştir. Bıı çalışmada Türkiye ve Macaristan arasındaki ekonomik ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yılları temel alınarak irdelenmiştir.