ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Hamit Pehlivanlı

Anahtar Kelimeler: Ceride-i Askeriye, Ceride-i Bahriye, Mecmua-i Askeriye, Donanma Dergisi

Özet

Bu makalede, askerî tarih araştırmalarında gazete ve dergilerin önemi üzerinde durulmuştur. Osmanlıların son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yayınlanan gazete ve dergiler hakkında bilgi verilmiştir. Muhtevaları incelenmiş ve tarih araştırmalarına nasıl katkı sağlayacakları izah edilmiştir. İnceleme sonucu bu malzemenin araştırmalarda yeteri kadar kullanılmadığı görülmüştür.