ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Hüseyin Ağca

Anahtar Kelimeler: Ahlak, Adalet, Sadakat, Hoşgörü, Samimiyet, Vefa

Özet

Gerçek liderlerin en belirgin niteliği, uzun soluklu, güvenilir fikirlerin sahibi olmalarıdır. Onlar her durumda ortaya koydukları tutm ve davranışlarıyla evrensel anlamda örnek olurlar. Ahlakî tercihlerin geçerlilik düzeyi de, bu tercihleri yapanları hem lider, hem de önder konumuna yüceltir. Atatürk böylesine seçkin bir kimliğe sahip olan millî ve evrensel bir büyük insandır.