Bengül Bolat

Anahtar Kelimeler: İsmet İnönü, Memduh Şevket Esendal, Kemalettin Kami Kamu, Behçet Kemal Çağlar

Özet

İsmet İnönü, siyasi yaşamı boyunca sanat ve edebiyata yakın ilgi göstermiş, fikir adamları, sanatçılar ve edebiyatçılarla ilişkisini ömrünün sonuna kadar kesintisiz sürdürmüş bir devlet adamıdır. Bu yazıda İsmet İnönü'nün, söz konusu niteliğini belirtmek amacıyla üç mektubu yayınlanmıştır.