ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Serap Taşdemir

Anahtar Kelimeler: Halkevi, Türk Tarihi, Eğitim, Konya Halkevi, Konya Halkevi Dergisi

Özet

Bu çalışmada, yaygın eğitim ve kültür kurumu olarak bir döneme damgasını vuran Halkevlerinde ve özel olarak Konya Halkevi'nde yapılan tarih çalışmaları incelenmiştir. Konya Halkevi'nin çıkardığı süreli yayın olan Konya dergisinin bibliyografyası da ayrı bir çalışma olarak yapılmıştır. Dönem olarak Halkevlerinin 1932-1951 yılları arasındaki birinci dönem Halkevleri incelendiği için tarihi araştırma yöntemi kullanılmıştır.