ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

İsmet Giritli

Anahtar Kelimeler: Mondros, Mudanya, Osmanlı, Milli Mücadele, Lozan

Özet

Türk İstiklâl Harbini oluşturan nedenlerin başında, Osmanlı Devletince Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanmış olan 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkesinin haksız ve keyfi uygulaması gelmektedir. Bu çalışmada Mondros Anlaşması'ndan Lozan Anlaşması'na kadar geçen süreci incelemektedir.