ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Ayhan Doğan

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, İtilâf Devletleri, Osmanlı Devleti, Kafkas Cephesi, Kop Savunması

Özet

Zaman bakımından çok uzun bir süreyi, mekan bakımından ise çok geniş bir coğrafyayı etkisi altına alan Birinci Dünya Savaşı, askerî, siyasî ve sosyal açıdan büyük bir hadisedir. Bu savaşta yer alan Osmanlı Devleti'nin Kafkasya Cephesi'nde gerçekleştirdiği Kop Savunması bu cephede gerçekleşen Osmanlı-Rus Savaşının seyrini değiştirecek kadar önemli bir savunma olmuştur.