ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420
Anahtar Kelime Sayfalar
soviet union 149
stalin 149
readmission 149
turkish origin muslim refugees 149
sovyetler 149
i̇ade 149
türk kökenli müslüman mülteciler 149
science in atatürk time 105
history of geography 105
foundation of modern geography 105
atatürk dönemi bilim 105
coğrafya tarihi 105
modern coğrafyanın kuruluşu 105
communication 47
post 47
telegraph 47
telephone 47
ptt 47
haberleşme 47
posta 47
telgraf 47
telefon 47
tanin newspaper 1
the population exchange 1
the treaty of lausanne 1
prisoners of war 1
mosul oil 1
ottoman foreign debt 1
the evacuation of occupied places 1
tanin gazetesi 1
nüfus mübadelesi 1
lozan antlaşması’ 1
savaş esirleri 1
musul petrolleri 1
osmanlı dış borçları 1
i̇şgal altındaki yerlerin tahliyesi 1