ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Ahmet Mumcu

Anahtar Kelimeler: Anayasa, 1924, 1924 Anayasası, Türk Anayasası, Hukuk

Özet

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen ve bundan dolayı 1924 Anayasası diye adlandırılan metin, gerek içeriği gerek uygulanışı bakımından Türk demokrasi tarihinde ilginç ve özel bir yer almıştır.