ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Owner

Prof. Dr. Yüksel Özgen on behalf of Atatürk Research Center

Editorial Board

Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN
Atatürk Research Center-Ankara/TÜRKİYE yozgen@ayk.gov.tr

Assoc. Prof. Dr. Güner DOĞAN
Atatürk Research Center-Ankara/TÜRKİYE gu.dogan@gmail.com

Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN
National Defence Unıversity Turkish Military Academy Department of History-Ankara/TÜRKİYE ahmet.ozcan@kho.msu.edu.tr

Prof. Dr. Arshi KHAN
Aligarh Muslim University Faculty of Arts and Social Sciences, Department of Political Science-Aligarh/INDIA arshikhan.ps@amu.ac.in

Prof. Dr. Ayten SEZER ARIĞ

Hacettepe University Atatürk Institute-Ankara/TÜRKİYE aytens@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Kerim ŞÜKÜROV
Azerbaijan National Academy of Sciences Institute of History-Baku/AZERBAIJAN shukurovkk@gmail.com

Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU

Yıldız Teknik University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Political Science and International Relations-Istanbul/TÜRKİYE mehmethacisalihoglu@gmail.com

Prof. Dr. Selma YEL
Gazi University Gazi Faculty of Education, Department of Basic Education-Ankara/TÜRKİYE selmayel@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Sevtap DEMİRCİ

Bogazici University Atatürk Institute-Istanbul/TÜRKİYE sdemirci@boun.edu.tr

Prof. Dr. Stefano TRINCHESE

Chieti-Pescara “G. D'Annunzio” University Faculty of Letters Piane, Department of Medieval and Modern Studies-Chieti/ITALY stefano.trinchese@unich.it

Assoc. Prof. Dr. Esra ÖZSÜER

Istanbul University Research Institute of Turkology-Istanbul/TÜRKİYE esra.ozsuer@istanbul.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ

Istanbul University Faculty of Letters Department of History-Istanbul/TÜRKİYE ramazan.gullu@istanbul.edu.tr

Journal Administrator

Ömer ORHAN
Atatürk Research Center-Ankara/TÜRKİYE omerorhan@atam.gov.tr

Editor

Dr. Halit Aytuğ TOKUR
Atatürk Research Center-Ankara/TÜRKİYE h.tokur@atam.gov.tr

Editor Assistants

Orhan İSTANBUL
Atatürk Research Center-Ankara/TÜRKİYE oistanbul@atam.gov.tr

Aynur YAVUZ AKENGİN
Atatürk Research Center-Ankara/TÜRKİYE ayavuz@atam.gov.tr

Coordinator of Translation

Doç. Dr. Güner DOĞAN

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Çankırı/TÜRKİYE - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tercüme Koordinatörlüğü Ankara/TÜRKİYE gdogan@ayk.gov.tr

Assistant Coordinator of Translation

Murat SAYGIN
Atatürk Research Center-Ankara/TÜRKİYE m.saygin@atam.gov.tr