ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Sıtkı Aydınel

Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk, Türk Anayasası

Özet

Bu konuyu inceleyebilmek için sadece yürürlükteki Anayasa'da mevcut nitelikleri ortaya koymak yeterli değildir. Cumhuriyetimizin tarihsel oluşumunu, Türk kültüründeki yerini, temel felsefesini, TBMM'nin açılışından bugüne kadar kabul edilen Anayasaları detayı ile ele almak ve özellikle Atatürk'ün bu konudaki fikirlerini irdelemek gerekir.