ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Hamza Eroğlu

Anahtar Kelimeler: Milli Birlik, Milli Beraberlik, Türk Milleti, Türk İnkılabı, Atatürk, Milli Egemenlik, Milli Bağımsızlık

Özet

"Millî birlik ve beraberlik", Türk inkılâbının temel ilkelerinden biridir. Milliyetçilikle, millî egemenlikle ve millî bağımsızlıkla çok yakından ilgilidir. Atatürk'ün toplayıcı ve birleştirici, kaynaştırıcı milliyetçilik anlayışı, millî birlik ve beraberlik olarak ifadesini bulur.